KEJ – Kampovanje na FG

Iako su naše dnevne radionice naišle na veoma lep odziv i kod dece i kod roditelja ostao je uvek jedan žal na kraju dana – zašto ne traje duže…

I zbog toga smo odlučili da organizujemo i kampovanje za onu decu koja hoće da dožive i malo više od jednog dana u prirodi sa članovima Kamp Ekipa i da nauče još više stvari o snalaženju u prirodi i boravku u njoj. U okviru kampovanja koje ne traje duže od tri noćenja (može i kraće) vaša deca će biti usmerena da kroz fizičku ali i mentalnu aktivnost savladaju i nauče različite veštine koje će im biti od pomoći kad god da se nađu u prirodi.

Kampovanje na FG